bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
5770
9258828

Witkowo. WIWAT KRÓL KURKOWY AD 2018 WIESŁAW GOLL

W dniu 10.06.2018 r. w miłej i sportowej atmosferze na strzelnicy w Orchowie odbył się turniej strzelecki o tytuł „Króla Kurkowego KBS Witkowo AD 2018”. Strzelanie rozpoczął Hetman Bractwa KBS Witkowo uroczystą zbiórką i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Brackiego, a następnie Król Kurkowy KBS Witkowo Marek Sucholas oddał strzał z armaty. Potem Strzelmistrz Roman Bąk omówił warunki bezpieczeństwa poszczególnych strzelań. Zaszczytny tytuł najcelniejszym strzałem wywalczył Brat Wiesław Goll. Tytuł I Rycerza zdobył Brat Marian Szeszycki, natomiast II Rycerzem został Brat Maciej Chosiński.

Czytaj więcej...

Kraków. Wiwat król kurkowy Zbigniew Wolfram. W intronizacji króla kurkowego uczestniczyła posłanka Małgorzata Wassermann

Zbigniew Wolfram, przedsiębiorca został w sobotę intronizowany na krakowskiego króla kurkowego. Jego marszałkami zostali Jan Adam Księżyk i Andrzej Hojda. W mszy świętej odprawionej w bazylice mariackiej przez ks. bp. Wiesława Śpiewaka w asyście min. księży infułatów Jerzego Bryły, Stanisława Jeża i Dariusza Rasia uczestniczyło wielu gości w tym Małgorzata Wassermann, poseł na Sejm RP.

Czytaj więcej...

Nadzwyczajny Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Sypniewie

W pałacu w Sypniewie koło Więcbarku odbył się Nazdwyczajny Zjazd Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Po przywitaniu delegatów przez prezesa Krzysztofa Larskiego, wybrano Adama Ważyboka na przewodniczącego zebrania. Pod jego przewodnictwem obradował więc Zjazd.
Wybrano skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Brackiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Piotr M. Mikosz z Krakowa. Prezesem Sądu Honorowego został Jacek Sytek. Zarząd Zjednoczenia ukonstytuuje sie na zebraniu w Starogardzie Gdańskim 16 czerwca br.

Poznań. Nadzwyczajny Kongres Zjednoczenia

Siostry i Bracia Kurkowi !!!


Sekretariat zjednoczenia w dniu 15.05.2018r wysłał do wszystkich bractw wchodzących w skład ZKBS RP pismo zwołujące Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Bractwa które zadeklarowały otrzymywanie korespondencji ze zjednoczenia w formie elektronicznej otrzymały pismo na adresy podane w deklaracji, natomiast pozostałe bractwa otrzymały pismo tradycyjnie drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Mając na celu jak najszerszy dostęp wszystkich członków Bractw Kurkowych do informacji istotnych dla naszej organizacji poniżej zamieszczamy treść pisma zwołującego Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZKBS RP. Jednocześnie przypominamy że warunkiem otrzymania mandatu delegata jest złożenie w sekretariacie zjazdu pisemnego pełnomocnictwa Zarządu Bractwa delegującego swoich przedstawicieli na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

 

W imieniu Zarządu ZKBS RP
Z Brackim Pozdrowieniem

Prezes Zjednoczenia
Krzysztof Wojciech Larski
Poznań 2018.06.02. 

Pobierz pismo zwołujące Nadzwyczajne Walne plik PDF

Kraków. Wiwat Mikołaj Trzaska - Mały Król Kurkowy

W sobotę, 2 czerwca poznaliśmy Małego Króla Bractwa Kurkowego. Został nim Mikołaj Trzaska, uczeń V Klasy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Michałowicach. Marszałkami zostali Antoni Migas, uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 22 i Michał Bierlit, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego. Uczestnicy zawodów odebrali nagrody m.in. z rąk króla kurkowego AD 2017 Piotra M. Mikosza ,,Europejczyka", wiceprezesa Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych RP Zdzisława Grzelki i kustosz Muzeum Historycznego m. Krakowa Małgorzaty Niechaj. Intronizacja Małego Króla Kurkowego odbędzie się 9 czerwca 2018 r. o godz. 12 na estradzie na krakowskim Rynku Głównym.

Czytaj więcej...