bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
7267
10804538

Leudal. Informacja z XIX Europejskich Spotkaniach Historycznych Strzelców w Holandii

Oto informacja z XIX Europejskich Spotkaniach Historycznych Strzelców w Leudal w Holandii przysłana przez brata Andrzeja Wegnera

Informacja z XIX Europejskich Spotkaniach Historycznych Strzelców w Leudal w Holandii.

 

Po raz dziewiętnasty z rzędu ( od 1975 roku ) europejskie bractwa strzeleckie wzięły udział w dniach 17 – 19 sierpnia 2018 r. w Europejskich Spotkaniach. Tym razem była to Gmina Leudal, położona w Prowincji Limburgia w Królestwie Niderlandów. W Spotkaniach wzięło udział ( na podstawie informacji organizatora) łącznie ok. 35 tys. historycznych strzelców reprezentujące federacje z 9 krajów Europy takich jak: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Polska i Ukraina. Zgłoszonych zostało ponad 500 zorganizowanych delegacji poszczególnych bractw. Nasze Zjednoczenie reprezentowane było przez 50 ( co najmniej 3 osobowych i więcej) delegacji bractw, co łącznie dawało liczbę ponad 600 umundurowanych strzelców. Należy szacować, że ogólna liczba gości z Polski przekroczyła 1000 osób. Z Regionu V uczestniczyły jeszcze delegacje federacji z Czech i Ukrainy. Reprezentacja poszczególnych okręgów Zjednoczenia wyglądała następująco: Pomorski – 113 osób, Bydgoski – 7 osób, Zachodniopomorski – 5 osób, Szamotulski – 33, Poznański – 111 osób, Leszczyński – 70 osób, Ostrowski – 92 osób, Śląski – 105 osób, Krakowski - 52 osoby i Centralny – 31 osób.

Jak zwykle najważniejszym elementem programu Spotkań jest turniej strzelecki o tytuły Europejskiego Króla Strzelców i Króla Młodzieżowego. W turnieju wzięło udział 492 strzelców oraz 215 przedstawicieli strzelców młodzieżowych. Tryumfatorem, czyli kolejnym Europejskim Królem Strzelców został pochodzący z właśnie z Limburgii, z Gildii Świętego Marcina z Linne - Leo Niessen ( lat 50 ). Królem Młodzieżowym - Christofer Hofmann ( lat 22 ) z Leverkusen – Rheindorf w Niemczech. W turnieju królewskim ostatecznie wzięło udział 57 strzelców ( na 61 zgłoszonych !) reprezentujących Zjednoczenie oraz 16 strzelców młodzieżowych. Do królewskiego strzelania finałowego awansowało z dwóch stanowisk eliminacyjnych dziewięcioro strzelców oraz ze wspólnych eliminacji Regionu III i V, czworo strzelców młodzieżowych.

Wszelkie części oficjalne odbywały się pod przewodnictwem Karla von Habsburg – Lothringen – Protektora EGS oraz Charlesa – Louisa de Merode – Prezydenta EGS. Ponadto zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz z Niemiec i Holandii ( Euroregion Moza ) w osobach Andre Kupera przewodniczącego parlamentu Landu Północna Nadrenia – Westfalia oraz Theo Bovensa królewskiego Gubernatora Prowincji Limburgia oraz gospodarza Arno Verhoevena – Burmistrza Gminy Leudal. Niestety, oficjalnie zaproszony i kilkukrotnie witany ambasador Rzeczypospolitej Polskiej nie przybył.

Przedstawiciele uczestniczących w Spotkaniach delegacji przyjęli treść deklaracji pt. „ Za pokój i wolność, przeciw terroryzmowi i przemocy, o jedność w różnorodności oraz przeciw wykluczeniu”. Deklaracja ta została przyjęta i podpisana na pamiątkę stulecia zakończenia I

Wojny Światowej.

Na zakończenie odbyła się tradycyjna parada strzelców ulicami miejscowości Neer, która trwała ponad 5 godzin a wzięło w niej udział ok. 20.000 strzelców. Kolejne, jubileuszowe bo już dwudzieste Europejskie Spotkania odbędą się za trzy lata w miejscowości Deinze w Belgii.

Szczególne podziękowania należy złożyć siostrze Helenie Jasińskiej – Przychodniak, braciom: Romanowi Pająkowi, Mariuszowi Tomasowi, Mariuszowi Wegnerowi, Michałowi Wieremiejczykowi za przeprowadzenie strzelania Regionu V oraz br. Aleksandrowi Waberskiemu za prezentację bractw podczas parady w języku niemieckim.

Andrzej Wegner – Wiceprezydent EGS
Paweł Przychodniak – Sekretarz Regionu V EGS